Kauderwelsch

My life is like a soap opera, and you are the audience.

Posts Tagged / Philipines

From West To The East

Let me start with “from Philippines back to Alemanya” episode muna tayo ok? Around February this year, I am sure you remember that I wrote an entry about going or migrating back to the good old bayan kong (nating) Pilipinas. The preparation and everything went smoothly. First week of June, Kathleen was enrolled in Ateneo […]

68

O Tukso Layuan Mo Ako!

Ang tukso daw ay hindi maaring lumayo, bagkus lalapit at lalapit ito sa atin. Napatunayan ko ito sa sarili ko mismo mga kanguso. Pilit ko mang ilagan ay layuan ang tuksong kumakaway sa akin…ito’y palagi kong hindi nalusutan. Oo isa akong marupok na tao. Pero sino ba ang hindi? Hindi niyo pa ba naranasan ang […]

30