Kauderwelsch

My life is like a soap opera, and you are the audience.

Posts Tagged / Mindanao

Bisaya nga ako, may reklamo?

Gusto ko sanang sumulat nang nakakatawa. Pero di ko siya feel ngayon, kaya medyo ranting at bitching topic ang bumabagay sa gloomy feeling ko today kasabay sa gloomy din na weather dito. Our topic of today class…is about Bisaya. Para sa mga tega northern part of our country, FROM DI ka (from the province) if […]

53