Kauderwelsch

My life is like a soap opera, and you are the audience.

Posts Tagged / assessment

Self Assessment

Walang magawa,walang maisip kong ano ang isulat kaya tuloy ako napadpad sa kong saat-saang area nang internet. Until I googled about personality evaluation or self assessment. Wala lang, gusto ko lang malaman kong ano ako (hehehe). Di ba’t minsan, lalo na’t bored or walang magawa. We do sit back and wonder why the people around […]

6