Monthly Archive: July 2016

Missing You Terribly Papa

Missing you terribly Pa!

Missing you terribly Pa!

Pa, I am deeply sorry nga wala na matuman ang akong saad nimo nga mo uli karong bulana kauban unta si Gillian. I can imagine kung unsa kadako ang imong kalipay kung natuman pa unta kini. Pero wala naman ka, so hangtud nalang ko sa pag imagine ug pag dumdum nimo.

Ika lima ka bulan na karong adlawa nga wala naka aning kalibutana. You know, my tears flow often with the pain of missing you! I wish time could be rewound to bring you back again!